جرعه

«یا لطیف»

یک لحظه داغم می‌کشی، یک‌دم به باغم می‌کشی

پیش چـراغم می‌کشی تا وا شـود چشمان من

.

.

.

عشق خیلی خنده دار است؛ خیلی هم گریه دارد...

یا هست یا نیست؛ اگر نیست که نیست و اگر هست و اگر باشد و اگر یافت شود در تو آن وقت، دیگر تو نیستی!

این هم گریه دارد و هم خنده...

تو نیستی وقتی که عشق نیست... و تو نیستی وقتی که عشق هست...

... هستی و نیستی... نیستی و هستی...

«کلیدر، محمود دولت آبادی»

/ 0 نظر / 8 بازدید